Fundi i afatit 100 ditor?

“Drejtori i ri e ka filluar punën me këtë analizë dhe do te jëtë në gjithë Shqipërine dhe padyshim ky raport do sherbeje si dokument për kedo në mënyrë që puna të vazhdoje, për një trupë sa më profesionale.

Po bëhet analizë në cdo qark të vendit dhe më pas me një raport përmbledhës”-u shpreh Çuçi.

A ka në plan qeveria për rritje të pagave të punonjësve?

“Automatikisht cdo shkelje do të cohet në qendra operative pa pasur nevojë për kontakt me punonjësin e policisë, Sistemi i gjenerimit të gjobës në mënyrë elektronike të funksionojë sa më mirë.

Ne i kemi trajtuar gjithmonë shumë mirë nga pikëpamja financiare punonjësit, është nder sektorët që ka përfituar më shumë. Ne kemi një projekt që do ti japë mundesi policisë së shtetit për ta shpërblyer trupën e saj. Jane mekanizma që do diskutohen.