Duke filluar që nga viti 2019, çdo shkollë e mesme në Republikën e Shqipërisë ka oficerë sigurie që përgjigjet për çdo problematikë që mund të lind në ambientet e brendshme të shkollës.Kjo strukturë e re ka si synim futjen e nje figure të re në mjediset shkollore që shërben kryesisht për sensibilizimin e nxënësve lidhur me situata të ndryshme që mund të lindin .

Sipas Hasanit ky project ka rezultuar efektiv ndaj do të ishte e arsyeshme që të aplikohej në të gjitha shkollat e sistemit parauniversitar!

Aktualisht në vendin tonë janë rreth 220 oficerë sigurie të vendosur në shkolla të cilat kanë një nr mbi 700 nxënës./EGNATIA NEWS