Mjekët logopedë ngrejnë shqetësimin e numrit në rritje të fëmijëve që shfaqin probleme me të folurën.Në shërbimin e logopedisë në pediatrinë e Elbasanit thuajse çdo muaj paraqiten 80 fëmijë të cilët kanë vështirësi në komunikim.

Përdorimi i telefonave që në moshë të vogël është një ndër arsyet kryesore përse fëmijët flasin vonë./EGNATIA NEWS