PROKURORIA PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARE ELBASAN

Informacioni mbi arrestimet/ndalimet nga data 12.09.2022-18.09.2022

Data: 13.09.2022
1) 1 Person i arrestuar per nenin 130/a K.Penal (Dhuna në familje) -Kerkesa e Prokurorit : Arrest në burg (n.238) – Vendimi gjykatës : Arrest në burg(n.238)
2) 1 Person i arrestuar per nenin 130/a/ 1 K.Penal (Dhuna në familje) – – Kerkesa e Prokurorit : Detyrim për t’u paraqitur (n.234) – Vendimi gjykatës : Detyrim për t’u paraqitur (n.234)
Data : 14.09.2022
1) 1 Person i arrestuar per nenin 130/a/4 K.Penal (Dhuna në familje), dhe Neni 112/2 K.Penal (Dhunimi i banesës ) – – Kerkesa e Prokurorit : Arrest në burg (n.238) – Vendimi gjykatës : Arrest në burg(n.238)
2) 1 Person i arrestuar per nenin 291 K.Penal (Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt ) dhe Neni 273 K.Penal (Largimi nga vendi i aksidentit) – – Kerkesa e Prokurorit : Detyrim për t’u paraqitur (n.234) – Vendimi gjykatës : Detyrim për t’u paraqitur (n.234)
Datat 15.09.2022
1) 1 Person i arrestuar per nenin 291 K.Penal (Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt ) dhe Neni 290 K.Penal (Shkelja e rregullave te qarkullimit rrugor) – – Kerkesa e Prokurorit : Detyrim për t’u paraqitur (n.234) – Vendimi gjykatës : Detyrim për t’u paraqitur (n.234)
2) 1 Person i arrestuar per nenin 291 K.Penal (Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt ) – Kerkesa e Prokurorit : Detyrim për t’u paraqitur (n.234) – Vendimi gjykatës : Detyrim për t’u paraqitur (n.234)
3) 1 Person i arrestuar per nenin 291 K.Penal (Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt ) – Kerkesa e Prokurorit : Detyrim për t’u paraqitur (n.234) – Vendimi gjykatës : Detyrim për t’u paraqitur (n.234)
4) 1 Person i arrestuar per nenin 130/a K.Penal (Dhuna në familje) – Kerkesa e Prokurorit : Arrest në burg (n.238) – Vendimi gjykatës : Arrest në burg(n.238)
5) 1 Person i arrestuar per nenin 291 K.Penal (Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt ) – Kerkesa e Prokurorit : Detyrim për t’u paraqitur (n.234) – Vendimi gjykatës : Detyrim për t’u paraqitur (n.234)
Data 16.09.2022
1) 1 Person i arrestuar per nenin 291 K.Penal (Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt ) – Kerkesa e Prokurorit : Detyrim për t’u paraqitur (n.234) – Vendimi gjykatës : Detyrim për t’u paraqitur (n.234)
Data 17.09.2022
1) 1 Person i arrestuar per nenin 291 K.Penal (Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt ) – Kerkesa e Prokurorit : Detyrim për t’u paraqitur (n.234) – Vendimi gjykatës : Detyrim për t’u paraqitur (n.234)
2) 1 Person i arrestuar per nenin 291 K.Penal (Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt ) – Kerkesa e Prokurorit : Detyrim për t’u paraqitur (n.234) – Vendimi gjykatës : Detyrim për t’u paraqitur (n.234)
Data 18.09.2022
1) 1 Person i arrestuar per nenin 291 K.Penal (Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt ) – Kerkesa e Prokurorit : Detyrim për t’u paraqitur (n.234) – Vendimi gjykatës : Detyrim për t’u paraqitur (n.234)
2) 1 Person i arrestuar per nenin 291 K.Penal (Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt ) – Kerkesa e Prokurorit : Detyrim për t’u paraqitur (n.234) – Vendimi gjykatës : Detyrim për t’u paraqitur (n.234)
3) 1 Person i arrestuar per nenin 291 K.Penal (Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt ) – Kerkesa e Prokurorit : Detyrim për t’u paraqitur (n.234) – Vendimi gjykatës : Detyrim për t’u paraqitur (n.234)