Gjykata e Apelit ul dënimin për Ludian Zaimin i vënë në arrest për vrasjen e kolegut, Çaush Saliasi në komisariatin nr. 3 në Tiranë, ngjarje kjo e ndodhur më 23 maj 2022.

Në seancën e zhvilluar sot në Gjykatën e Apelit, trupi gjykues i përbërë nga gjyqtar Genti Dokollari, relator dhe anëtarë Irena Brahimi e Fuat Vjerdha, vendosën pranimin e kërkesën së të pandehurit për ndryshimin e vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.

Në përfundim të seancës trupi gjykues vendosi uljen me 5 vjet të dënimit për Luadian Zaimin, duke e dënuar atë me 30 vite burg.

Njoftimi i plotë:

Në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, është zhvilluar gjykimi lidhur me çështjen penale që i përket të pandehurit Ludian Zaimi., i akuzuar për kryerjen e veprës penale “Vrasja e punonjësve të policisë së shtetit”, të parashikuara nga neni 79/b i K.Penal.

Fakti objekt akuze lidhet me ngjarjen e ndodhur më datë 23.05.2022, rreth orës 21:30, ku në në ambjentet e Komisariatit të Policisë nr. 3 Tiranë, është qëlluar disa herë me armë zjarri punonjësi i policisë shtetasi Çaush Saliasi nga kolegu i tij i pandehuri me iniciale Ludian Zaimi.

Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, me vendimin nr. 2016, datë 15.09.2023 ka vendosur:

1. Deklarimin fajtor të të pandehurit Ludian Zaimi për kryerjen e veprës penale “Vrasja e punonjësve të policisë së shtetit”, parashikuar nga neni 79/b i K.Penal dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e tij me 35 (tridhjet e pesë) vjet burgim.
-Vuajtja e dënimit fillon nga data e arrestimit në flagrancë. Dënimi i mbetur do të kryhet në një burg të sigurisë së lartë.

Çështja në apel u shqyrtua mbi bazën e ankimit të bërë nga i pandehuri Ludian Zaimi i cili kërkoi:

-Ndryshimin e vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
-Deklarimin fajtor të të pandehuritLudian Zaimi për kryerjen e veprës penale ”Vrasje me dashje”, sipas nenit 76 të K.Penal apo atë të “Vrasje me paramendim”, parashikuar nga neni 78/1 i K.Penal, duke caktuar një dënim propocional për të.
-Pranimin e gjykimit të shkurtuar sipas nenit 332/c dhe 403 të K.Pr.Penale dhe aplikimin e nenit
406 të K.Pr.Penale, ti ulet 1/3 e masës të dënimit të caktuar.

Në përfundim të gjykimit, më datë 25.01.2024, Gjykata e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, e përbërë nga trupi gjykues me Relator Gjyqtar z. Genti Dokollari dhe anëtarë znj. Irena Brahimi dhe z. Fuat Vjerdha, vendosi:

– Ndryshimin e vendimit nr. 2016 datë 15.09.2023, të Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, në lidhje me cilësimin juridik dhe dënimin, si më poshtë vijon:
-Deklarimin fajtor të të pandehurit Ludian Zaimi për kryerjen e veprës penale të “Vrasjes me paramendim”, parashikuar nga neni 78/2 i K.Penal dhe dënimin e tij me 30 (tridhjetë) vjet burgim.
-Lënien në fuqi të vendimit për disponimet e tjera.
-Kundër vendimit lejohet rekurs në Gjykatën e Lartë, brenda 45 ditëve nga e
nesërmja e komunikimit të vendimit të arsyetuar.