A ka ecur Shqipëria në këtë 4 vjeçar në drejtimin e duhur apo të gabuar?

87.7% e socialistëve mendojnë se jemi në drejtimin e duhur. 9.2% e  tyre mendojnë se nuk ka ecur as në drejtimin e duhur dhe as të gabuar.

Nga opozita, 72% e zgjedhësve të PD mendojnë  dhe 95% e elektoratit të LSI mendojnë se jemi në drejtimin e gabuar.

Fakt interesant është se PD e ka të lartë përqindjen e të pavendosurve, 17.4%, ndryshe nga LSI që e ka 3.7%.

Slide 9