Nga 19 janari përqindja e të pavendosurve ka rënë nga 30% në 27% në 23 shkurt.

Numrin më të madh të të pavendosurve e përbëjnë meshkujt si në 19 janar ashtu edhe në 23 shkurt, duke pësuar një rritje me rreth 3%, ndërsa femrat kanë pësuar një ulje me po kaq përqindje.

Ndërkohë, në ndarje moshe vihet re që më shumë të pavendosur janë ata të moshës mbi 35 vjeç të cilët përbëjnë mbi 65% të të pavendosurve.