Egert Kuçi është emëruar drejtor i policisë bashkiake të Elbasanit.

Kuçi zëvendëson në këtë detyrë Arzen Osmanin.