Të dashur bashkëqytetarë!
Motra dhe vëllezër të shqetësimeve të pëditëshme të Elbasanit!
Kam marrë pafund SMS nga ju për të bashkëbiseduar lidhur me ndryshimet e rëndësishme që do të diskutohen në mbledhjen e rradhës së këshillit bashkiak .
Çdo mesazh ka qenë një frymëzim për mua ndaj kam vendosur që nesër në orën 18:00 tek sheshi përpara stadiumit “Elbasan arena” të bashkëvendosim lidhur me votën time për ato propozime duke i dhënë një mesazh të fortë çdo këshilltari që pranga e partisë nuk e lejon që për çështje të caktuara të këtë një ofertë më të mirë.
Ndaj nesër ftoj cilindo qytetar të Elbasanit të japi mendimin e tij lidhur me vendimin që duhet të marrim dhe propozimet që duhet të adresojmë në kuvendin e Elbasanit në datë 13 Shtator.