Në Bashkinë e Lezhës ka përfunduar dorëzimi i materialeve zgjedhore.

Aty nuk ka pasur problematika gjatë gjithë procesit të rëndësishëm. Qendrat e votimit janë pajisur me materialet e nevojshme zgjedhore dhe janë marrë në dorëzim nga policia.

Të ezauruar procesion e ka edhe Mirdita, ku janë pajisur me materialet zgjedhore qendrat e votimit të përcaktuara.

Ndërsa në Kurbin nuk ka përfunduar ende, pasi janë 2 qendrat e votimit të fundit për tu dorëzuar për shkak të largësisë.