Numërohet kutia e parë e zgjedhjeve për kryetarin e Partisë Demokratike. 

Në degën e PD të Roskovecit kanë marrë pjesë 476 anëtarë të PD.  Sali Berisha ka marrë 433 vota, Ibsen Elezi 39 vota dhe 4 vota kanë rezultuar të pavlefshme. Roskovec
Kanë votuar – 476
Ibsen Elezi – 39 vota

Të pavlefshme – 4 vota