Emergjencat Civile të qarkut Shkodër kanë bërë vlerësimin e situatës në terren dhe bëjnë me dije se 3655 hektarë tokë janë nën pushtimin e ujit. Këto zona prej javësh janë të përmbytura dhe ende nuk kanë marrë një zgjidhje. Oboti dhe Dajçi mbeten në një situatë të vështirë ku niveli i ujit shkon në 130 cm dhe banorët kërkojnë ushqim për gjënë e gjallë pasi e kanë të vështirë ta sigurojnë vetë.

Hidrometri në Dajç në orën 08.30, shënon kuotën 6.65 m.(Kuota max 6.30 m). Në krahasim me raportimin e ditës së djeshme, kemi rritje të nivelit të ujit me 6cm.

Hidrometri i Liqenit të Shkodrës në orën 08.30,shënon kuotën 8.85 m.(Kuota max 8.70 m). Në krahasim me raportimin e ditës së djeshme, kemi rënie të nivelit të ujit me 3cm.

Hidrometri i lumit Drin në orën 08.30,shënon kuotën 7.20 m. (Kuota max 7.50 m). Në krahasim me raportimin e ditës së djeshme, kuotat janë të pandryshuara.

Bashkia Shkodër

Siperfaqe totale e përmbytur 3655 Ha

1. Tokë e pakultivuar               735 Ha

2. Foragjere të dyta, jonxhe   2625 Ha

3. Grurë                                      160 Ha

4. Bimë Dekorative                     92  Ha

5. Pemtore                                   40  Ha

6. Sera                                           3  Ha      

Nj.A. Ana e Malit

 1. Rruga e Obotit është e pa kalueshme me mjete të larta. Niveli i ujit mbi rrugë arrin rreth 130 cm.
 2. Në fshatin Obot ka prezence uji në oborre 100cm.
 3. Ujësjellësi Oblika 1,si pasojë e përmbytjeve është jashtë funksionit.
 4. UKSH vazhdon të furnizojë me ujë të pijshëm banorët e fshatit Oblikë
 5. Rruga e Goricës është e bllokuar, ka prezencë uji rreth 40 cm.
 6. Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 1250 Ha, kryesisht në fshatrat Obot, Muriqan,Oblikë,Velinaj, Shtuf.
 7. Tokë e pakultivuar 220 Ha
 8. Foragjere të dyta, jonxhe 940 Ha
 9. Grurë 45 Ha
 10. Pemtore 35 Ha

 Nj.A Dajç

1.Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 1550 Ha, kryesisht në zonën e quajtur “Këneta e Dajçit” (fshatrat Mushan, Shirq, Suka-Dajç, Belaj, Rrushkull, Samrish I Ri, Darragjat, Pentar-zona fushore), nga të cilat:

 • Tokë e pakultivuar  310 Ha
 • Foragjere të dyta, jonxhe 1060 Ha
 • Grurë 95 Ha
 • Bimë dekorative 85 Ha

2. Rruga që lidh fshatrat Shirq- Darrgjat është e bllokuar. Ka prezencë uji me mbi 100-130 cm

121 shtëpi kanë prezencë uji në oborre.

4. Kemi  prezencë ujit në rrugët e brendshme të fshatrave Shirq dhe Mushan.

5. Ka prezence uji 20 cm në rrugën Belaj- Pentar.

6. Në disa toka bujqësore niveli i ujit arrin në 2 m.

7. Rruga në lagjen Mazia-fshati Suka Dajç është e pa kalueshme me mjete të ulëta.

Nj.A.Velipojë

Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 100 Ha. Kryesisht fshatrat Baks i Ri, Luarz. Ças.

 • Tokë e pakultivuar  30 Ha
 • Foragjere   të dyta, jonxhe  70 Ha

Nj. A. Guri i Zi

Vazhdon gërryerja e tokës bujqësore nga lumi Drin në vendin e quajtur Mali i Vukatanit, fshati Ganjollë.

Nj.A.Bërdicë

Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 260 Ha, konkretisht në fshatrat Trush,Berdicë e Siperme, Berdice e Madhe.

Vazhdon gërryerja e tokës bujqësore nga lumi Drin në vendin e quajtur Harku i Bërdicës, fshati Bërdicë e Sipërme.

 • Te pakultivuara 40 Ha
 • Foragjere   të dyta, jonxhe  200 Ha
 • Grurë 20 Ha

Nj.A.Rrethinat

Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 495 Ha, në fshatrat Zues (tokat në fushën e Oblikës), Shtoj i Vjetër, Shtoj i Ri dhe Dobraç

 • Tokë e pakultivuar 135 Ha
 • Foragjere të dyta, jonxhe 355 Ha
 • Pemtore   

Bashkia Shkodër në kushtet e ndodhura, në referencë të Ligjit Nr.45/2019 “Për Mbrojtjen Civile ”, kërkon shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, për Nj.A. Ana e Malit dhe Dajç.

-Kërkohet që nga Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Lezhë të ndërhyet për marrjen e masave për pastrimin e “përroit të kufirit” Muriqan në Nj.A Ana e Malit.

Oranews