Në Elbasan aplikohet për herë të parë votimi dhe numërimi elektronik.

Por zgjedhësit e moshuar kanë hasur vështirësi për të votuar në mënyrë elektronike. Ata janë ndihmuar nga fëmijët apo shoqëruesit për të votuar.